Hoppa till sidans innehåll

Välkommen på årsmöte 26 april 2021

07 APR 2021 16:33
Till medlemmarna i UVKK

Den 26 april kl 19:00 är det årsmöte i vår förening, som kommer hållas digitalt via plattformen Microsoft Teams.
  • Uppdaterad: 07 APR 2021 16:33

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna till klubbens årsmöte.

Datum: Måndag 26 april 2021
Tid: 19:00 – ca 20:00
Plats: Digitalt via Teams

På årsmötet kommer styrelsen redovisa för verksamheten det gångna året (2020). Utöver det ska val av styrelse och andra förtroendeuppdrag göras enligt valberedningens förslag. Eventuella motioner från medlemmar behöver vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet via mejl till; This is a mailto link

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs enligt våra stadgar att man tecknat familjemedlemsskap.

Anmälan: 
Senast den 21 april vill vi ha din anmälan med deltagande medlem samt den mejladress som Teamslänken ska skickas till. Mejla uppgifterna till; This is a mailto link

OBS!! Ni som redan anmält er till oss och fått bekräftelse, behöver inte anmäla er igen. Gäller även er som redan mailat in motioner.

Hoppas vi ses på vårt digitala årsmöte!

Styrelsen för UVKK


Kallelse till årsmöte i Upplands Väsby Konståkningsklubb

Föredragningslista
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
5. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av årsavgift.
11. Val av,
a) klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år,
b) övriga styrelseledamöter samt suppleanter (ersättare) för en tid av ett eller två år,
c) revisor med suppleant för en tid av ett år,
d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande.
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Skribent: Martina Sennerholm
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Upplands Väsby KK - Konståkning
c/o Marcia Nilsson, Norrtorpsvägen 15B
19571 Rosersberg

Besöksadress:
Vilunda Ishall, Husarvägen 25
19479 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info