Hoppa till sidans innehåll

Upplands Väsby KK - Konståkning


Välkommen till säsong 2017 - 2018 

 

UTLYSANDE AV ÅRSMÖTE

Kallelse Årsmöte UVKK
Ni är hjärtligt välkomna att delta vid UVKKs årsmöte.
Datum: 2018-04-19
Tid: Klockan 19.00
Plats: Väsby IK fotbollsklubbs kansli vid/bakom Vilundahallen, UV
Välkommen till din möjlighet att vara med och påverka och inkom med din motion, den ska vara inskickad till This is a mailto link senast den 31 mars. För att inneha rösträtt behövs familjemedlemskap.
Är du intresserad av att sitta med i nästa års styrelse eller valberedning, skicka ett mail till This is a mailto link eller prata med någon i styrelsen.
 
Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
4. Val av två rösträknare.
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
9.  Val av klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett eller två år.
11. Val av revisor med suppleant för en tid av ett år.
12. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en till sammankallande.
13. Bestämmande av årsavgift.
14. Motioner
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
 
Varmt Välkomna!
UVKK

Norrköpings Skateshop

Klubbjackor beställer respektive åkare själv direkt ifrån Norrköpings Skateshop (Webbutik). Norrköpings Skateshop erbjuder 10% klubbrabatt på ordinarie priser. Uppge rabattkoden UVKK i kassans rabattkodsfält. Observera att koden är med stora bokstäver.

Länk till butiken Norrköpings Skatershop 

Konståknings förälder

Hej här finns information från konståkningsförbundet att läsa för alla föräldrar .

Klicka här

UVKK

UVKK (Upplands Väsby Konståkningsklubb) bildades 1977 som ren konståkningsförening. Det har under åren som gått både funnits verksamheter med singelåkning, paråkning och synkronåkning. Föreningen skapades och drivs fortfarande ideellt av åkarnas föräldrar. Verksamheten riktar sig till barn i alla åldrar och verksamheten är förlagd till Upplands Väsby, Vilundaparken.

I UVKK finns det nybörjargrupper samt grupper med individuell träning för de som kommit längre. Vi har flera åkare som tävlar i konståkning.

UVKK verkar aktivt för en god föreningsanda, en stark klubbkänsla och arbetar mycket med respekt mot varandra, åkare emellan och även tränare och föräldrar. UVKK uppmuntrar till samarbete mellan åkarna och deras familjer. Alla äldre åkare uppmuntras att vara faddrar för yngre åkare och för nya medlemmar och deras föräldrar. Vi har ett stort föräldraengagemang i klubben. Ledorden i UVKKs värdegrund är: lika värde, glädje, trygghet, motivation, kamratskap och engagemang.

UVKK erbjuder både elit- och breddsatsning inom konståkning med en målsättning att samtliga tävlingsåkare ska få tävla under varje säsong.

Träningen i UVKK är utformad så att den stödjer den enskilda åkares utveckling. Klubben erbjuder en allsidig träning. Fokus ligger på isträning, konditions- och styrketräning som viktiga komponenter.


Upplands Väsby
Konståkningsklubb

Postadress:
Upplands Väsby KK - Konståkning
c/o Åsa Rademacher, Stora Vägen 55
19468 Upplands Väsby

Besöksadress:
Vilunda Ishall, Husarvägen 25
19479 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info