Hoppa till sidans innehåll

Betalningspolicy


 Betalningspolicy 2018/2019 UVKK

Denna betalningspolicy är framtagen av styrelsen för UVKK och reglerar hur åkare med familjer och styrelsen ska hantera olika typer av avgifter inom klubben. Följande områden beskrivs. 

 1. UVKK åtagande
 2. Åkare med familjers åtagande
 3. Månadsavgift
 4. Medlemsavgift
 5. Tävling
 6. Åkaravgifter 2018/2019 

UVKK åtar sig att:

 • Inför varje kommande säsong revidera denna betalningspolicy. Arbetet leds av styrelsen men i samarbete med tränare.
 • Eventuella förändringar presenteras på tävlingsåkarnas föräldramöte alt via mejl.
 • Styrelsen ska aktivt arbeta för att minimera kostnaderna för åkarna och fördela kostnaderna på ett så rättvist sätt som möjligt. 

Åkare med familj åtar sig att:

 • Betala avgifter i tid. Avgifterna betalas i förskott och ska finnas på klubbens
  Bankgiro 5054-7090 i enlighet med förfallodatum på faktura. Fakturan skickas via e-post från adress:noreply@idrottonline.se.
 • Säsongen 2018/2019 stäcker sig under perioden V.33-V.22. Månadsbetalning gäller under denna period och avgiften betalas augusti till och med maj.
 • Påminnelse (1st) skickas vid obetald avgift. Vid eventuella förhinder av betalning ska ekonomi.uvkk@gmail.com omgående informeras så att en handlingsplan kan tas fram.Åkaren kommer att stängas av från verksamheten om skulden inte regleras eller om handlingsplan inte efterföljs.
 • Kontakta huvudtränare omgående vid förhinder att delta i tävling. Det finns då ofta en möjlighet att få tillbaka del av betalda avgifter. Missbrukas detta påverkar det möjligheten att delta på framtida tävlingar och vid stora kostnader så som vid utlandstävlingar kan åkare blir skyldig att ersätta UVKK för kostnader.
 • Betala lägeravgifter i tid, vilket ofta sker direkt till klubb som arrangerar lägret. Tänk på att UVKK som klubb framstår i dålig dager om inte betalning sker i tid.
 • Familjer i UVKK åtar sig att utföra försäljningsuppdrag 2-4 ggr/säsong för att hålla ner kostnaderna. 
 • Balett/dans är en rekommendation och ingår inte i månadsavgiften.

 

Avgifter, betalas månadsvis alt för hela perioden: 

 • Varje månad betalar åkare en avgift till klubben. Denna avgift ska täcka klubbens kostnader för bland annat istider till kommunen, tränarlön, socialaavgifter, hyra kansli, tävlingsavgifter, material, utbildning, försäkringar etc.
 • Månadsavgift för tävlingsåkare beräknas utifrån satsning och grupptillhörighet i samarbete med huvudtränare. Klubben förbehåller sig rätten att fastställa antalet träningsdagar för åkarna anpassat efter istillgång och tränarresurser. Notera att betalning sker utifrån beslutade grupptillhörighet och inte antalet utnyttjade timmar.
 • Månadsavgifter fastställs löpande vilket innebär att den kan komma att variera under året.
 • Ny beslutad avgift gäller från och med nästkommande kalendermånad.
 • Faktura skickas ut månadsvis till Grupp 1-4 samt Speed. Faktura för övriga grupper skickas ut i början av varje termin.  Åkare vars avgift inte är betald, får ej delta på träning försäkring inte gäller samt kommer ej bli uttagen till tävling.
 • Vid skada eller sjukdom överstigande fyra veckor utgår ingen avgift, dock krävs alltid läkarintyg. Kontakta dåekonomi.uvkk@gmail.com.Detta gäller ordinarie säsong, för läger kan ingen återbetalning ske. 
 • Uppsägningstid för Grupp 1-4 samt Speed är 2 månader.  Det innebär att avgift betalas för påbörjad månad samt ytterligare två månader, t.ex. åkare som säger upp sig den 15 januari betalar avgift även för,februari och mars. En åkare som sagt upp sin plats, men som återanmäler sig till nästkommande termin kommer debiteras en förhöjd månadsavgift. Detta för att täcka utebliven månadsavgift från föregående termin. 

Programkostnad

Alla tävlingsåkare måste ha ett till två program att åka till beroende på vilken nivå man ligger på. Styrelsen har i samarbete med huvudtränare beslutat att en kostnad ska tillkomma när nya program görs pga av de merkostnader klubben har när detta görs (ex en till tränare samt material).

En åkare har ett program i ca 2 år. Under dessa 2 år kan mindre ändringar göras utan extra kostnad, men önskar åkaren ett helt nytt program eller större förändringar kräver det privatlektioner. Se kostnad för privat lektion nedan och tränare meddelar hur mycket extra tid som krävs. 

   Program C minior    500:-
  Program C ungdom    700:-
  Program B ungdom 13 samt 15    900:-
  Program A   1300:-

 

Betalning av program görs i samband med månadsbetalningen. Huvudtränaren meddelar ekonomi.uvkk@gmail.com

Privatlektion

   Enskild åkare med huvudtränare, 50 min      600:-
  Två åkare som delar på huvudtränare, 50 min      350:- / åkare
  Enskild åkare med tränare, 50 min      450:-
  Två åkare som delar på tränare, 50 min      275:- / åkare

 

Privatlektion bokas genom mail till This is a mailto link. Avbokning ska göras 24h innan bokad lektion, annars debiteras kostnaden för lektionen. 

Medlemsavgift

I enlighet med UVKKs stadgar är medlemsavgiften 300 kr per åkare eller 450 kr för ett familjemedlemskap. Medlemsår är HT2018 och VT2019. Medlemsavgift betalas innan åkare går på isen den första gången för säsongen. För att få rösta på årsmötet måste man teckna familjemedlemskap i enlighet med föreningens stadgar. UVKK har rätt att visa bilder på åkare samt deras förnamn på tex hemsida om vårdnadshavare gett sitt godkännande (godkändes vid anmälan). I och med medlemskapet har medlemmarna gett sitt samtycke för föreningen att registrera personnummer samt adress för medlemsregistrering i enlighet med GDPR.

Tävlingar

Policy för tävlingsdeltagande finns beskriven i UVKKs tävlingspolicy.

Klubben står för betalningar för åkarlicens (försäkringar[1] ingår i licens) samt enligt nedan tabell: 

 

Tävling

UVKK

Åkare

 

Distrikt

Anmälningsavgifter

Tränaravgift

 • Åkaren står för avgiften om avanmälan inte sker enligt gällande regler
 • Resekostnad samt mat

 

Sverige

Anmälningsavgift

 

 • Åkaren står för avgiften om avanmälan inte sker enligt gällande regler.
 • Rese samt boendekostnad
 • Mat
 • Tränarlön

 

Internationellt

Anmälningsavgift

 

 

 • Åkaren står för avgiften om avanmälan inte sker enligt gällande regler
 • Rese samt boendekostnad
 • Mat
 • Tränarlön

 

 

 

 

 

 

 

UVKK betalar anmälningsavgift för tävlingar enligt tabell nedan.

Grupp

Antal tävlingar/säsong som betalas av UVKK

Kostnad för tävlingar utöver de som betalas av UVKK 

A åkare

1st tävling/säsong 

Övriga tävlingar samt tränaskostnad bekostar A åkare själv

B åkare, två program

3st tävlingar/säsong

Övriga tävlingar schablonavgift 850:-* 

B åkare, ett program

3st tävlingar/säsong

Övriga tävlingar schablonavgift 550:-* 

C åkare

2st tävlingar/säsong

Övriga tävlingar schablonavgift 450:-* 

*I avgiften ingår även tränararvode på 200:- per program. Föreningen står för den resterande delen av tränararvodet. 

[1] Försäkringar för en tävlingsåkare vid betald medlemsavgift/månadsavgift gäller för tävlingar inom Sverige samt utomlands.

 

Test 

UVKK genomför 2 test per säsong i egen regi. Åkare betalar kostnad för test själv. UVKK står för tränarkostnad. Vill åkare testa hos annan förening betalar åkaren själv alla kostnader runt detta, såsom tränarkostnad mm. 

Avgifter för HT 2018 och VT 2019 exklusive medlemsavgift

OBS, beloppen nedan kan komma att ändras under säsongens gång.

Grupp

Antal dagar

Avgift

Betalning

Notering

Tävlingsåkare (A & B)(grupp 1)

5-6

 1500

Enligt förfallodag på månadsfaktura 

Uppsägningstid 2 månader

Tävlingsåkare (B & C) (grupp 2)

4-5

 1300

Enligt förfallodag på månadsfaktura 

Uppsägningstid 2 månader

Tävlingsåkare (C)

(grupp 3 och 4)

3-4

 1100

Enligt förfallodag på månadsfaktura 

Uppsägningstid 2 månader

Tävlingsåkare/förberedande (grupp 5)

3-4

 1000

 

Enligt förfallodag på månadsfaktura 

Uppsägningstid 2 månader

Hobbyåkning

1

 

   600

Enligt förfallodag på månadsfaktura 

Uppsägningstid 2 månader

Speed

2-3

 

   950

Enligt förfallodag på månadsfaktura 

Uppsägningstid 2 månader

Konståkningsskola inkl fys

2

2000

Terminsavgift inkl medlemsavgift

Ingen återbet. om åkare slutar. Term. avser ca10 veckor

Skridskoskola

 

1

 

1400

 

Terminsavgift inkl medlemsavgift

Ingen återbet. om åkare slutar. Term. avser ca10 veckor 

Vuxengrupp

1

1000

Terminsavgift exkl medlemsavgift

Ingen återbet. om åkare slutar. Term. avser ca10 veckor 

Föräldrar och barngrupp

1

1300

Terminsavgift exkl medlemsavgift

Ingen återbet. om åkare slutar. Term. avser ca10 veckor

 

UVKK Styrelse 2018-06-28

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuxengrupp

1 dgr/v

1000

Terminsavgift exkl medlemsavgift

Ingen återbet. om åkare slutar. Term. avser ca10 veckor

Uppdaterad: 06 SEP 2018 20:56

Postadress:
Upplands Väsby KK - Konståkning
c/o Johan Andersson, Hovslagargatan 49
19431 Upplands Väsby

Besöksadress:
Vilunda Ishall, Husarvägen 25
19479 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info