Hoppa till sidans innehåll

Betalningspolicy


 Betalningspolicy 2017/2018 UVKK

Denna betalningspolicy är framtagen av styrelsen för UVKK och reglerar hur åkare med familjer och styrelsen ska hantera olika typer av avgifter inom klubben. Följande områden beskrivs. 

 1. UVKK åtagande
 2. Åkare med familjers åtagande
 3. Månadsavgift
 4. Medlemsavgift
 5. Tävling
 6. Åkaravgifter 2017/2018 

UVKK åtar sig att:

 • Inför varje kommande säsong revidera denna betalningspolicy. Arbetet leds av styrelsen men i samarbete med tränare.
 • Eventuella förändringar presenteras på tävlingsåkarnas föräldramöte alt via mejl. Föräldrar ges då möjlighet att komma med synpunkter. Styrelsen fattar sedan det slutgiltiga beslutet om innehållet i denna policy.
 • Styrelsen ska aktivt arbeta för att minimera kostnaderna för åkarna och fördela kostnaderna på ett så rättvist sätt som möjligt. 

Åkare med familj åtar sig att:

 • Betala avgifter i tid. Avgifterna betalas i förskott och ska finnas på klubbens
  Bankgiro 5054-7090 senast sista datum för aktuella månaden, t.ex. för januari månad så ska avgiften finnas UVKK tillhanda den 31:e december. I de fall åkare erhåller en faktura så ska den betalas i enlighet med förfallodatum på faktura.
 • Vid eventuella förhinder av betalning ska kassören i klubben omgående informeras så att en handlingsplan kan beslutas, åkaren stängs av från verksamheten tills skulden reglerats. Påminnelse (1st) skickas vid obetald avgift. Därefter skickas ärendet vidare till inkasso.
 • Kontakta tävlingsansvarig omgående vid förhinder att delta i tävling. Det finns då ofta en möjlighet att få tillbaka del av betalda avgifter. Missbrukas detta påverkar det möjligheten att delta på framtida tävlingar och vid stora kostnader så som vi utlandstävlingar kan åkare blir skyldig att ersätta UVKK för kostnader.
 • Betala lägeravgifter i tid, vilket ofta sker direkt till klubb som arrangerar lägret. Tänk på att UVKK som klubb framstår i dålig dager om inte betalning sker i tid.
 • Betala tävlingsdräkt i tid, vilket alltid sker till sömmerskan direkt i enlighet med faktura.
 • Familjer i UVKK åtar sig att utföra försäljningsuppdrag 2-4 ggr/säsong för att hålla ner kostnaderna.
 • Nytt för säsongen 2017/2018 är att vår säsong är förändrad v33-v22. Månadsbetalning gäller under denna period.
 • Balett/dans är en rekommendation och ingår inte i månadsavgiften.  

 

Avgifter, betalas månadsvis alt för hela perioden: 

 • Varje månad betalar åkare en avgift till klubben. Denna avgift ska täcka klubbens kostnader för bland annat istider till kommunen, tränarlön, socialaavgifter, hyra kansli, tävlingsavgifter, material, utbildning, försäkringar etc.
 • Månadsavgift för tävlingsåkare beräknas utifrån satsning och grupptillhörighet i samarbete med huvudtränare. Klubben förbehåller sig rätten att fastställa antalet träningsdagar för åkarna anpassat efter istillgång och tränarresurser. Notera att betalning sker utifrån beslutade grupptillhörighet och inte antalet utnyttjade timmar.
 • Månadsavgifter fastställs löpande vilket innebär att den kan komma att variera under året. Kostnaderna för verksamheten är dyrare på för och eftersäsong.
 • Ny beslutad avgift gäller från och med nästkommande kalendermånad.
 • Inför varje säsong (Augusti-Maj) skickar kassör ett gemensamt mejl för alla tävlingsåkare på e-post. Avgiften till speed skickas separat. Inga fakturor skickas till skridskoskolan. Betalning av skridskoskolan görs i samband med anmälning. Kvitto tas med av föräldrar vid första tillfället. Inga barn får gå ut på isen förrän avgift är betald.
 • Notera att kostnaderna är högre i april, maj pga. åkning sker hos andra klubbar där istiden är dyrare. För UVKK är det ofta svårt att lämna en exakt uppgift om vad kostnader kommer att bli för respektive åkare pga. av avgifter från andra klubbar och hur många åkare som verkligen deltar. För åkare i grupp 1, 2 och 3 är för och eftersäsong obligatoriskt.
 • Det finns möjlighet att fortsätta att löpande betala in en avgift efter säsong, avgiften samlas då upp på ett ”åkarkonto”. Detta kan vara ett bra alternativ för att utgiften inte ska kännas så betungande.
 • Vid skada eller sjukdom överstigande fyra veckor utgår ingen avgift, dock krävs alltid läkarintyg. Kontakta då klubbens kassör. Detta gäller ordinarie säsong. Vid för och eftersäsong och läger kan återbetalning inte ske.
 • Uppsägningstid för tävlingsåkare är 2 månader.  Det innebär att avgift betalas för påbörjad månad samt ytterligare två månader, t.ex. åkare som säger upp sig den 15 januari betalar avgift för, januari, februari och mars.
  Speed åkare har ingen uppsägningstid, se betalningsvillkor 

Programkostnad

Alla tävlingsåkare måste ha ett till två program att åka till beroende på vilken nivå man ligger på. Styrelsen har i samarbete med huvudtränare beslutat att en kostnad ska tillkomma när nya program görs pga av de merkostnader klubben har när detta görs (ex en till tränare samt material) 

   Program C minior 300:-
  Program C ungdom 350:-
  Program B ungdom 13 samt 15 400:-
  Program A 450:-

Betalning av program görs i samband med månadsbetalningen. Huvudtränaren meddelar kassören. 

 

Medlemsavgift

I enlighet med UVKKs stadgar är medlemsavgiften 300 kr per barn eller 450 kr för ett familjemedlemskap. Medlemsår är HT2017 och VT2018. Medlemsavgift betalas innan barn går på isen den första gången för säsongen. Bakom den regeln ligger framförallt försäkringar. För att få rösta på årsmötet måste man teckna familjemedlemskap i enlighet med föreningens stadgar. I och med medlemskapet har medlemmarna gett sitt samtycke för föreningen att registrera personnummer samt adress för medlemsregistrering i enlighet med PUL. UVKK har rätt att visa bilder på åkare samt deras förnamn på tex hemsida. 

Tävlingar

Policy för tävlingsdeltagande finns beskriven i UVKKs tävlingspolicy.

Klubben står för betalningar för åkarlicens (försäkringar[1] ingår i licens) samt enligt nedan tabell: 

 

Tävling

UVKK

Åkare

 

Distrikt

Anmälningsavgifter

Tränaravgift

Åkaren står för avgiften om avanmälan inte sker enligt gällande regler

Resekostnad samt mat

 

Sverige

Anmälningsavgift

 

Åkaren står för avgiften om avanmälan inte sker enligt gällande regler.

Rese samt boendekostnad

Mat

Tränarlön

 

Internationellt

Anmälningsavgift

 

 

Åkaren står för avgiften om avanmälan inte sker enligt gällande regler

Rese samt boendekostnad

Mat

Tränarlön

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal tävlingar UVKK betalar anmälningsavgift för maximalt. Tränare beslutar till tävling gällande tävlingspolicy

Grupp

Antal tävlingar/säsong som betalas av UVKK

A åkare

4st tävlingar/säsong

B åkare

3st tävlingar/säsong

C åkare

2st tävlingar/säsong

Avgifter för HT 2017 och VT 2018 exklusive medlemsavgift

[1] Försäkringar för en tävlingsåkare vid betald medlemsavgift/månadsavgift gäller för tävlingar inom Sverige samt utomlands.

OBS, beloppen nedan kan komma att ändras under säsongens gång.

 

Grupp

Antal dagar

Avgift

Betalning

Notering

Tävlingsåkare (A & B)

(grupp 1)

5-6

 1500

Senast sista bankdagen före nästa månad

Uppsägningstid 2 månader

Tävlingsåkare (B & C)

(grupp 2)

4-5

 

1300

Senast sista bankdagen före nästa månad

Uppsägningstid 2 månader

Tävlingsåkare (C)

(grupp 3)

3-4

 1100

Senast sista bankdagen före nästa månad

Uppsägningstid 2 månader

Tävlingsåkare/förberedande

(grupp 4)

3-4

 1000

Senast sista bankdagen före nästa månad

Uppsägningstid 2 månader

Hobbyåkning

1

 

600

Senast sista bankdagen före nästa månad

Uppsägningstid 2 månader

Speed

2-3

 

V 33-52 3500

V1-22

Ej fastställd

Terminsavgift exkl medelsavgift

Ingen återbetalning om barn slutar

Skridskoskola

Konståkningsskola inkl fys

1dgr/v

2dgr/v

1400

2000

Terminsavgift inkl medlemsavgift

Ingen återbet om barn slutar. Term. avser ca10 veckor

 

UVKK Styrelse 2017-07-20

  

Uppdaterad: 31 JUL 2017 16:13

Postadress:
Upplands Väsby KK - Konståkning
c/o Åsa Rademacher, Stora Vägen 55
19468 Upplands Väsby

Besöksadress:
Vilunda Ishall, Husarvägen 25
19479 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info